Elektroninio Parašo Proveržio Programa (E3P)

Veikiantys E3P projektai

 

Elektroniniai dokumentai valstybinėse institucijose

 

Nuo 2007 metų visos valstybinės institucijos, teikiančios paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, privalo asmenis aptarnauti elektroniniu būdu (žr. LRV Nutarimas Nr. 875 (2007-08-22) DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, punktai 14 ir 39). Tai reiškia, jog asmenys gali šioms institucijoms pateikti bet kokius dokumentus, patvirtintus elektroniniu parašu, o institucijos privalo šiuos dokumentus traktuoti taip, lyg jie būtų pateikti įprastu (popieriniu) būdu.

 

Nuo šiol nebereikia vykti į valstybines institucijas – visos jos yra pasiekiamos elektroniniu paštu (el. pašto adresus galima rasti institucijų tinklalapiuose), visos veikia vieno langelio principu.

 

Jei asmuo turi popierinių originalų, tai galima pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas, kurių autentiškumas patvirtintas notaro. Tokiu būdu, beveik visos valdžios institucijų teikiamos paslaugos yra pasiekiamos internetu.

 

 

Siųsdami pasirašytą dokumentą valstybinėms institucijoms, žinutės pabaigoje nepamirškite pridėti nuorodos į įrankius, kuriais galima dokumentą atsidaryti ir patikrinti jo autentiškumą, pvz.:

 

Prisegtuke (su priesaga .ddoc) pateikiamas elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas. Norėdami šį dokumentą atidaryti ar patikrinti šio dokumento autentiškumą, pasinaudokite internetiniu portalu https://digidoccheck.sk.ee/index.php?f=chg_lang&lang=lt  arba įdiekite savo kompiuteryje programą DigiDoc iš: http://installer.id.ee/media/DigiDoc.msi. 

 

Taip pat rekomenduojama šalia prikabinti ir nepasirašytą dokumento kopiją. Jei turite pasirinkimą, pasirašinėkite ir siųskite PDF dokumentus, ypač tais atvejais, kai Jūsų pasirašyti dokumentai bus saugomi archyve ilgą laiką.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Techninis sprendimas

              Sertifitseerimiskeskus.EE

             

 

 

Archyvų Departamento rekomendacija:

Dokumentuose, kuriuos numatyta saugoti ilgą laiką (virš 10 metų) rekomenduojama naudoti šiuos dokumento turinio formatus:

-           ODF (ISO/IEC 26300),

-           OOXML (ISO/IEC 29500),

-           PDF/A (ISO 19005-1:2005),

-           TIFF (http://en.wikipedia.org/wiki/TIFF)

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2009-08-28