Žinomos problemos dirbant su sistema EDAS

 

 

 

Problema

Sprendimas

1.

Jungiantis prie EDAS, banko lange suvedus prisijungimo identifikatorių ir slaptažodžius, EDAS sistema išduoda klaidos pranešimą:

„Prisijungti negalima:Jūs negalite prisijungti prie Draudėjo srities, nes Sodra neturi informacijos, kad Jums suteikta tokia teisė... “

Dažniausiai tokia problema įvyksta dėl to, kad įmonės vadovas nesuteikė įgaliojimo Jums teikti informaciją Sodrai įmonės vardu. Įsitikinkite, kad vadovas pasirašė tokį įgaliojimą ir jis buvo perduotas į Sodrą (atsiminkite, kad įgaliojimo įvedimas į EDAS sistemą užtrunka dvi darbo dienas!) Jei įgaliojimas buvo perduotas Sodrai, skambinkite bendruoju Sodros pagalbos numeriu 8‑700‑70080

2.

Prisijungus prie EDAS, pasirašius elektroniniu parašu ir ir pateikus dokumentą, jo būsena yra „Atmestas dėl klaidų“:

Klaida: Pranešimą pasirašęs asmuo nėra draudėjo vadovas (fizinis asmuo, kuris Mokesčių mokėtojų registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas, arba savarankiškai dirbantis asmuo) arba nėra asmuo, kurį draudėjo vadovas įgaliojo pasirašyti socialinio draudimo pranešimus. ..

Dažniausiai tai įvyksta dėl to, kad , kad įmonės vadovas nesuteikė įgaliojimo Jums teikti informaciją Sodrai įmonės vardu. Dešiniajame portalo meniu pasirinkite punktą „Asmenys, įgalioti pasirašyti“ ir įsitikinkite, kad įgaliotųjų asmenų sąraše yra Jūsų pavardė. Jei savo pavardės neradote, bet esate įsitikinę, kad įgaliojimas buvo Sodrai perduotas, skambinkite bendruoju Sodros pagalbos numeriu 8‑700‑70080.

3.

Prisijungus prie EDAS, bandant pasirašyti SD formą, pasirinkus mobilųjį pasirašymo būdą, sistema išmeta pranešimą, jog negali surasti vartotojo kvalifikuoto sertifikato.

Dažniausiai taip įvyksta dėl to, kad:

a)        Jūs nesate elektroninio parašo paslaugos vartotojas (nepasikeitėte senosios SIM kortelės į naują su elektroninio parašo galimybe). Sprendimas – pas savo mobilųjį operatorių pasikeiskite SIM kortelę į naują, su el. parašo galimybe.

b)       Jūsų kvalifikuotas sertifikatas nėra aktyvuotas. Sprendimas – paskambinkite savo mobiliajam operatoriui ir paprašykite patikrinti ar sertifikatas nėra aktyvuotas bei pagalbos, jei nežinote kaip šis sertifikatas aktyvuojamas.

4.

Prisijungus prie EDAS, bandant pasirašyti SD formą, telefonas parodo įspėjimą apie vykstantį pasirašymą, tačiau pasirašymas iki galo neįvyksta ir praėjus 2 minutėms nuo pasirašymo pradžios, EDAS sistema nutraukia pasirašymo veiksmą.

Dažniausiai tai įvyksta dėl mobiliųjų telefonų problemų (žr. žinomų mobiliųjų telefonų problemų sąrašą). Paprasčiausias sprendimas – pabandyti pasirašyti dar kartą, įdėjus SIM kortelę į kitą mobilųjį telefoną. Visais atvejais, paskambinkite savo mobiliajam operatoriui ir įspėkite apie tokią problemą su Jūsų telefono modeliu. Problemos aprašymas bus įtrauktas į žinomų mob. telefonų problemų sąrašą ir bus bandoma šią problemą išspręsti.